Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Open Hof Cantorij

LIEFDE DIE BLIJFT

Al veertig jaar zingt hier de cantorij

haar noten binnen de gemeentezang;

schouder aan schouder staan zij, wang bij wang,

saamhorigheid maakt stroeve stemmen vrij.

 

Zingend geloven is vanouds in zwang,

waarbij jouw stem zich paart aan die van mij

en wij gedragen worden naar hoogtij;

daar klinkt dan het geheim in samenhang,

 

dat God, zoals het in het liedboek heet,

de zijnen op hun wegen niet vergeet,

maar leert te luisteren, juist naar de stem

 

waardoor zij vrijuit gaan, weg uit de klem,

ruim ademhalend, blij met Haar of Hem –

liefde die blijft is met het licht bekleed.

 

 

Rotterdam, 31 oktober 2010

                    Guus Koelman