In gesprek met elkaar over het levenseinde:  op 17 oktober 2019 in Open Hof 

Op 11 maart jl. vond in Open Hof een bijeenkomst plaats, die georganiseerd was door de werkgroep ‘Ten einde”. Er werden toen praktische formulieren gepresenteerd die kunnen helpen bij het bespreken van je eigen uitvaart of die van een naaste. (Die formulieren zijn overigens nog steeds beschikbaar via de predikanten van Open Hof en de Ontmoetingskerk.)

Er bleven toen vragen van meer spirituele aard over, die onder meer betrekking hebben op het thema ”Leven, sterven en wat daarna?’’. Daar willen ds. Jils Amesz en  ds. Wim in ’t Hout op ingaan op de vervolgbijeenkomst, die zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober om 14.30 uur in Open Hof. U bent van harte welkom, ook als u de vorige bijeenkomst niet heeft bijgewoond.