Het is zover, de Kruisweg hangt in de kerkzaal.

Vanwege de huidige situatie i.v.m. corona is het niet mogelijk om hier op dit moment in de aanwezigheid van allen uitgebreid aandacht aan te besteden. Dat komt later.

Heel bijzonder is dat deze Kruisweg door de samenwerking van beide kerken van Open Hof tot stand is gekomen. Samen hebben we gezocht naar een zinvol geheel.
U heeft daar al meer over gelezen in Open Hof Nieuws.

De Rooms- Katholieke kerk kent al een lange traditie. Vooral op de middag van Goede Vrijdag staat de Kruisweg centraal. Bij het lijden en sterven van Jezus wordt dan via veertien staties stilgestaan.

Bij de protestantse kerken is dit een tamelijk onbekend verschijnsel, hooguit bekend door een bezoek aan een RK kerk. De reformatie stelde dat het moet gaan om het Woord.
Maar de tijden veranderen, denk maar de oecumenische samenwerking. In het algemeen en zeker ook in Open Hof kom je elkaar tegen, praat je over de verschillen en ontstaat daar vaak ook meer waardering voor.

Toen het verzoek om een Kruisweg kwam, zo’n zeven jaar geleden, heeft in eerste instantie de oecumenische Adviesgroep zich daarover gebogen. Is dit een reële vraag en kan daar positief op geantwoord worden? We werden het er over eens dat de staties de mensen van nu moesten aanspreken. Wat maken ze mee en hoe is dat verbonden met de weg die Jezus ging. Ook moesten de staties een Bijbelse achtergrond hebben en dus passen in de evangeliën. De enige statie die hier wat buiten lijkt te vallen is de Piëta. Maar wie kent niet de beelden van Maria met haar dode zoon! Dat sluit aan bij de geboorte van Jezus toen er gezegd werd (Luc. 2, 35) ‘en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden’. En hoeveel vrouwen ervaren dat tot aan de dag van vandaag?

Nadat de kerken hadden ingestemd is de Kunstcommissie op zoek gegaan naar een kunstenaar. Die werd al snel gevonden in de persoon van Anne-Marie van der Wilt, theoloog en kunstenaar.
Zij had al eerder in Open Hof lezingen verzorgd en haar werk werd zeer gewaardeerd.

De Kruisweg wijkt dus af van de RK traditie. Hij past meer bij die van de Oosters – Orthodoxe kerken. Ook  de kleuren en de vorm passen daarbij. De uitvoering is van deze tijd. Gezichten zijn niet uitgewerkt, die mag iedereen zelf bepalen. De staties beginnen bij Palmzondag en eindigen met Pasen.

Er moeten nog onderschriften komen. Ook worden er boekjes gemaakt waarin uitleg en achtergronden staan, zodat ieder er op eigen wijze op een meditatieve manier gebruik van kan maken. Wij hopen dat ze een verfraaiing van het kerkgebouw zijn en het geloofsleven zullen inspireren.

De kerken van Open Hof