Een jeugdteam?

Enige tijd geleden hebben wij (Amalia, Martine en Fulco) bedacht om een volgende stap te zetten voor de jongeren in onze kerk. Want er ontstaat weer een leuke club met tieners, zoals bijvoorbeeld te zien was in de vlogs in de Adventstijd! Nu weten oudere Open Hoffers vast nog wel dat er vroeger veel werd gedaan met en vooral ook door jongeren: tijdens diensten en ook daarnaast. Zo waren er de paasvoettocht, de jeugdweekenden, de vrijdagavondclub met muziek, drankjes en leuke gesprekken, en zo meer.

De tijden zijn nu anders, wat geweest is komt niet zomaar terug en dat hoeft ook niet. Wat wel kan is dat wij als gemeenschap jongeren de ruimte en mogelijkheden bieden om zelf aan de slag te gaan met ideeën. Daarom willen we een jeugdteam vormen. Een jeugdteam kan het jeugdwerk door laten groeien door samen het jeugdwerk te coördineren. Het plan is om jongeren, ouders van jongeren en vrijwilligers mee te laten denken over het hoe en wat. We willen graag iedereen erbij betrekken, want iedereen is welkom in Open Hof!

Doe je mee?
Onze vraag is: zijn er mensen die ons willen helpen – binnen of ook buiten de kerk? Veel mensen kennen elkaar en we weten ongeveer wel bij wie wij terecht kunnen, maar er zijn ook mensen die wij nog niet goed kennen. We willen niet steeds uit dezelfde vijver vissen. Heb jij interesse om met ons mee te doen en te coördineren en organiseren? We zullen je niet in het diepe gooien en jongeren hebben zeker een streepje voor 😉. Een mooie kans om je talenten te ontdekken!

Wat willen we gaan doen
Om je een beeld te geven wat we gaan doen: het jeugdteam heeft als doel om het jeugdwerk te coördineren en de jeugdwerkactiviteiten/-thema’s op elkaar af te stemmen. In dit jeugdteam is elke activiteit uit het jeugdwerk vertegenwoordigd. We willen graag een spreiding van leeftijden in dit jeugdteam, van tieners tot en met 30-plussers. We willen regelmatig bij elkaar komen (uiteraard rekening houdend met de geldende corona-maatregelen). Het plan is dat er steeds van elke activiteit één persoon aanschuift bij de bijeenkomst, dat kan dus rouleren. Van elke vergadering volgt een verslag. Aan het eind van het seizoen hebben we een feestelijke afsluiting, bijvoorbeeld een BBQ, waar we onze successen vieren, zegeningen tellen en vooruitkijken naar het nieuwe seizoen! Jeugdwerker Jan-Peter Molenaar helpt ons in de aanloop mee om het jeugdteam vorm te geven.

Meer info, meedoen, tips

Wil je meedoen, of heb je tips? Laat het weten! Inbreng van jong en oud wordt zeer gewaardeerd!
Mail ons via: jeugdteam@localhost.

Hartelijke groet,

Martine, Amalia, Fulco en Jan-Peter