Ondanks beperkingen i.v.m. de corona-maatregelen, konden we met in totaal 8 mensen een weekend verblijven bij de monniken in de Abdij van Egmond. De beperkingen betekenden o.a. dat er minder mensen mee konden gaan dan er zich aangemeld hadden. We hielden nog wel een mooie “gemengde” groep van jong tot ouder en katholiek en protestant over.

We hebben ons toevertrouwd aan het ritme van het kloosterleven, door mee te leven en te vieren met de gebedsmomenten en de vieringen die het leven van deze Benedictijnse orde bepalen. “Gedrenkt worden in gebed,” zo beschreef één van de deelnemers de ervaring. Het was voor mij (Fulco) een inspirerende ervaring. Een mooie verkenning ook, voor een volgende keer – hopelijk dan met minder beperkingen, zodat een volle groep mee kan.

Meer informatie over de Abdij van Egmond (bv. over de nieuwe abt die de broeders uit hun midden gekozen hebben; maar ook met informatie over de mogelijkheden voor rust en bezinning die dit klooster biedt) vind je hier: www.abdijvanegmond.nl.