Anja Vreeswijk, zwaait uitbundig met een bos rozen, nadat zij om 11.00 uur de klok van de Open Hof in gebruik heeft genomen. De aanwezigen, die bij dit historische moment aanwezig waren, verwelkomden het klokgelui met een warm applaus. Spreekstalmeester Gerard de Oudendammer opende de bijeenkomst, die opgeluisterd werd met een heerlijk zonnetje, waarna de aanwezigen het pleinlied ( zie hieronder) zongen. Jan Groenendijk, de voorzitter van de bouwcommissie bedankte in een korte toespraak de kleine en de grote bijdragers aan dit succesvolle project. Hierna drukte Anja Vreeswijk, vergezeld door haar kleindochter Fleur op de knop en werd de klok ingeluid. Een historische daad , want dit was voor het eerst, dat er  in Ommoortd echt klokgelui te horen was.

Pleingedicht

(Op de melodie van Auld Lang syne) Tekst: Ds. Guus Koelman , Anneke van Wijngaarden

De ons vertrouwde Hesseplaats  /Met popschool, kerk, café/was al een tijdlang ondermaats./Toen kwam een nieuw idee:/de kerk opzij, het plein vergroot,/dat zou de toekomst zijn./De jaren van onzekerheid/zijn nu verleden tijd. 

Nu is het ongemak voorbij./Het stof is snel verwaaid./Nu staan we op een heel nieuw plein/met bank en boom verfraaid./En Open Hof, vertrouwd en nieuw,/wil er voor ieder zijn./De ingang is een mooi gezicht,/zo mooi als nu dit plein.

De ‘Hooghe Hes’ kijkt op ons neer./We voelen ons heel klein./De kerkklok luidt bij wel en wee./Dat zal vast wennen zijn. /De markt kreeg een centrale plaats/maar nu op een echt plein./We vieren feest met klokgelui./Het is een groot festijn

Tekst en foto’s Arjan Huiskamp