Gemeente-bijeenkomst zondag 23 december 2018: keuze nieuwe predikant

Op 4 december was er een extra  kerkenraadsvergadering, waarop het advies van de wervingscommissie voor de nieuwe predikant werd besproken. De kerkenraad stemde unaniem ‘ja’ om verder te gaan met de voorgedragen kandidaat. Op 23 december na de dienst van 9.30 uur, dus tijdens de koffie, bent u als gemeente aan de beurt. Op die gemeentevergadering zal verslag uitgebracht worden van de gevolgde procedure. Dan wordt niet alleen de naam van  de kandidaat bekendgemaakt, maar zal die ook persoonlijk aanwezig zijn, zodat een wederzijdse kennismaking tussen de kandidaat en de gemeenteleden kan plaatsvinden. Daarna mogen de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente Open Hof hun stem uitbrengen. Na telling van de stemmen beslist de kerkenraad vervolgens definitief of al of niet een beroep op de voorgestelde kandidaat zal worden gedaan om in onze gemeente aan het werk te gaan.

Maartje Greevenbosch namens de wervingscommissie