KERKTV in Open Hof via Kerkdienstgemist.nl

De Locatieraad en Wijkkerkenraad van Open Hof zijn verheugd u te informeren dat na een zorgvuldige voorbereiding op eerste kerstdag KERKTV in gebruik zal worden genomen.

In beginsel zal een vast beeld, zoals hieronder weergegeven, van achter uit de kerkzaal worden uitgezonden.

Het is u wellicht bekend dat veel mensen die fysiek niet in staat zijn of niet in de gelegenheid zijn naar Open Hof te komen zeer ingenomen zijn met de realisatie van KERKTV.
Na een aantal uitzendingen zal een evaluatie inzicht geven hoe KERKTV verder vorm gegeven kan worden.

Namens de Locatieraad en de Wijkkerkenraad en de SKO,
Jan Groenendijk, voorzitter SKO