Komende vanuit het winkelcentrum Hesseplaats.
is de naam van het kerkgebouw nu ook zichtbaar.

* Bij het raam, linksonder de naam zijn een zestal
plaatsen, A4 formaat, voor posters met aktiviteiten
in de kerk.
*Rechts daarvan de zwarte eerste steen.
*De linker deur is een nooduitgang en daarom
mogen er geen fietsen worden geplaatst.

Binnen krijgt een aantal herinneringen aan de vorige
Open Hof een plaatsje.

Zodra één en ander klaar is wordt er een fotoreportage
op de website geplaatst.