Update kerkdiensten per 18 januari:

Vanaf zondag 23 januari kunnen we gelukkig weer 50 kerkgangers welkom heten in de vieringen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk (naam, adres, tel.nr. aantal pers.) Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens verplaatsingen. We zitten op de groen/wit gemarkeerde stoelen op 1.5 mtr. en alle gebruikelijke maatregelen zijn van toepassing. We hopen op verdere versoepelingen na 25 januari. Uiteraard gaan de uitzendingen via Kerk-TV gewoon door.

U kunt zich voor de PKN-diensten aanmelden van maandag t/m vrijdag 20 uur bij Aria van Ballegoie, tel. 010-4552261  E:  scriba-openhof@live.nl 

Voor de RK-vieringen kunt u zich van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur aanmelden bij Dori Heijmans tel: 06-21547020  E:  openhof@christoffelparochie.nl 

Namens de Wijkkerkenraad en de Locatieraad.
Aria van Ballegoie en Dori Heijmans

Update gedragsregels algemeen:

Beste mensen,

Naar aanleiding van de persconferentie van Premier Rutte en Minister Kuipers op 14-1-2022, heeft het bestuur van de Stichting Kerken Ommoord (SKO) zich vandaag beraden over de gevolgen van de nieuwe overheidsmaatregelen voor het beheer en de exploitatie van Open Hof.

Met ingang van 15-1-2022 geldt het volgende:

Open Hof is geopend voor kunst- en cultuurbeoefening. Alle koren kunnen dus weer gaan repeteren zonder publiek (dus ook geen ouders bij de kindercantorij).
Open Hof is weer geopend voor alle onderwijsactiviteiten.
Open Hof is weer geopend voor alle andere bijeenkomsten, behalve de bazaar omdat die niet met inachtneming van de 1,5 m en QR-code controle te organiseren is, met het grote aantal mensen wat kan worden verwacht.
Het buffet is open voor koffie, thee en frisdrank tijdens bijeenkomsten. Het buffet is gesloten voor een zgn. ”nazit “ na afloop van een bijeenkomst.

Veiligheidsmaatregelen

Zonder gezondheidsverklaring en geldige legitimatie is toegang tot Open Hof niet mogelijk. Alle groepen in het gebouw worden door de organisator/huurder gecontroleerd op een QR-code/ of gezondheidsverklaring m.b.t. Covid, en legitimatiebewijs, tenzij hiervoor een (wettelijke) uitzondering is gemaakt. Aan alle bezoekers die een consumptie bestellen wordt aan het buffet om een QR-code/ gezondheidsverklaring en een geldige legitimatie gevraagd.
Alle aanwezigen vanaf 13 jaar dragen in het gebouw een mondkapje. Alleen als het mondkapje belemmerend is, bijvoorbeeld bij het zingen, mag het af.
Binnen het gebouw houdt iedereen een onderlinge afstand van 1,5 m aan. Ook in de bijeenkomsten.
De met pijlen aangegeven looproutes in het gebouw worden aangehouden. Vanaf de bovenverdieping wordt de trap in de kerkzaal gebruikt om naar beneden te lopen. Bezoekers die slecht ter been zijn kunnen uiteraard de lift gebruiken.
In geval van twijfel over de toepassing van bovenstaande gedragsregels neemt de beheerder een besluit over de toepassing daarvan. Het besluit van de beheerder is bindend.

Het bestuur van de SKO is verheugd dat het gebruik van het gebouw verder kan worden verruimd. Wij hopen, met al onze gebruikers en huurders, dat er snel verdere verbetering komt in deze situatie.

Op 25-1-2022 wordt het overheidsbeleid opnieuw overwogen. Het bestuur van de SKO neemt meteen daarna opnieuw een besluit.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Jan Groenendijk, voorzitter
Kees Doornhein, secretaris
Rolf Timmers, penningmeester