Deze zondagen van Advent is er in de dienst van half 10 steeds een bijzondere gast in ons midden: de profeet Jesaja. Hij neemt ons mee in zijn vergezichten, en vertelt ons verhalen vol hoop en verwachting! Daarbij zijn die vergezichten niet iets van ‘eens en ooit’, maar proberen we te ontdekken hoe die al doorklinken in het nu, in ons eigen doen en laten. Zo leven we toe naar Kerst.

De eerste ontmoeting met Jesaja was op 3 december.