Beste mensen,

Reeds vele jaren zijn meerdere verschillende kerkelijke apps in gebruik bij andere gemeenten.
Het enthousiasme alsmede gebruikersvriendelijke argumenten maken dat wij denken dat het de hoogste tijd is om ook voor (het PKN deel van) Open Hof Ommoord een app te introduceren.
Een advies van PKN Noordrand alsmede een eigen onderzoek hebben ons doen kiezen voor de Appostel App.
Het is uiteraard aan een ieder persoonlijk om wel of niet voor het gebruik van de app te kiezen maar wij hopen op korte termijn in ieder geval van de collecte-functie en wellicht ook een agenda-functie gebruik te gaan maken. Ook zal er ruimte zijn voor nieuwsberichten.

Technisch bekwamere gemeenteleden hebben zich bereid getoond om de introductie en het beheer op zich te willen nemen. Veel dank daarvoor.
Met succes hebben zij een pilot georganiseerd met 15 actief deelnemende gemeenteleden. Alles is prima verlopen en de reacties zijn unaniem enthousiast.

Daarom willen wij de Appostel App graag breed introduceren binnen onze gemeente.
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor velen altijd een uitdaging blijft om zo’n nieuwe app te gaan gebruiken.
Daarom zal er op zondag 4 februari a.s. een presentatie zijn en op die zondag en de zondagen daarna na de dienst gelegenheid zijn om gebruik te maken van de hulp van anderen.

Voor diegenen die zelf bij machte zijn om de app te installeren volgt hier de link naar de website van SKG Gouda/ Appostel app: https://appostel.nl/ Hier vindt u een filmpje[je met uitleg over de app alsmede een uitleg over de installatie.

Hebt u vragen dan kunt u die kwijt bij Jan van Ballegoie, Jaap van der Linden of bij mij.

Wij hopen dat de app voor de gebruikers een toegevoegde waarde zal blijken.

Met groeten namens de kerkenraad, de diaconie en Jan en Jaap,

Frans Weevers.