Een fotorapportage in een  dienst van Woord en Gebed o.l.v. ds Joan van Kempen en  ds Lourens de Jong van de Fonteinkerk in Hillegersberg.

In een feestelijke dienst op zondag 21 mei werd ds Joan van Kempen door ds Lourens de Jong aan onze wijkgemeente verbonden.
Muzikaal stond de dienst o.l.v. Willem Blonk. De Open Hof  Cantorij en de kindercantorij zongen.
Alex Barendrecht heette namens de wijkkerkenraad onze nieuwe predikante welkom en namens de Noordrand sprak de voorzitter Derk-Jan van der Kolk.
Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte. Een aantal foto’s van Mieke Nuijten geven een goede impressie van de middag.
Veel dank aan allen die bij de voorbereiding en uitvoering van deze middag betrokken waren.

Eelco van der Brug