Ineke Olree met pensioen.

 

Tijdens een druk bezochte receptie heeft Ineke Olree zaterdag 25 september jl. afscheid genomen in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd.
Ineke werd toegesproken door Rolf Timmers namens de Christoffel Parochie, Eelco van der Brug namens de kerkgangers in Open Hof. Naast haar oud collega Mieke Nuijten heeft ook Jan Groenendijk, voorzitter van Stichting Kerken Ommoord (SKO), Ineke toegesproken. Hij memoreerde de loopbaan van Ineke en noemde ook Ineke als de initiator van de Bazaar. Eerst nog kleinschalig maar sinds de verhuizing naar het huidige gebouw twee wekelijks.

Ineke Olree kwam in 1991 in dienst als schoonmaakster. Vanaf 1999 tot aan de pensionering van Mieke Nuijten in 2005 deden beide dames het beheer van Open Hof. Na het vertrek van Mieke trok Ineke de kar alleen. Maar wel in samenwerking met de vele vrijwilligers die Open Hof kent.
Omdat Ineke meer dan 30 jaar in dienst is geweest van de SKO is haar namens het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland, op voordracht van het SKO-bestuur, het Draaginsigne in Goud toegekend. Voordat Jan haar het insigne opspeldde en de bijbehorende oorkonde uitreikte, speelde hij nog op verzoek van Ineke haar lievelingsstuk “If I had words to make a day for you”.
Een orgelcompositie van SaintSaëns. Het lied is wereldberoemd geworden in 1977, gezongen door Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.

De laatste spreker was Guus Koelman. Deze verblijdde Ineke met een zelfgeschreven gedicht:

Oogstlied

Koster – beheerder Ineke Olree
heeft Open Hof met ijver bijgehouden,
zij diende in de nieuwe en de oude –
en maakte er een keur aan gasten mee.

Al wie een cursus deed, trouwde, of rouwde
ging daarbij graag met Ineke in zee,
ze bracht een bakkie troost, een kopje thee
en hoorde aan wat je haar toevertrouwde.

Wij wensen jou nu buiten Open Hof
veel Disneytijd, en uiteraard geluk,
zonder het moeten met agendadruk.

Toezwaaien doen we jou dankbaar de lof
voor wat jij goed deed in de wijngaard: tof!
De oogst gaat rustig verder, pluk voor pluk.

 

De receptie werd afgesloten met het tonen van het Youtube filmpje van het JOKO van het liedboek lied 416 “Ga met God…”.

Inmiddels heeft Ineke aangegeven om na een tijdje rust, als vrijwilliger in Open Hof terug te willen keren.

Gerard Timmers