Tijdens de uitvaart van Martin was de Evangelielezing uit Matteüs 12: 1 t/m 8 uitgangspunt voor de de Gedachtenis en de Verkondiging. Geheel in de stijl van Martin kregen de bezoekers na afloop van de viering een korenaar mee. Voorgangers waren de pastores Gerrit Toussaint en Wim van Paassen.

Lees meer