Zaterdag 30 maart 2024 is de heer C. Spek overleden in de leeftijd van 86 jaar.

In de realisatie naar ons nieuwe kerkgebouw had de heer Spek een cruciaal aandeel.
Vanaf 2004 was hij adviseur in de Stuurgroep namens het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken Zuid Holland voor de PKN. In 2006 was Cor Spek toegetreden als bouwkundig lid van de Stuurgroep Nieuwbouw Open Hof.

Cor Spek was een persoonlijkheid die zeer nauwgezet en met veel inzet en passie in de Stuurgroep aanwezig was. Zijn deskundige inbreng als bouwkundige op gebied van de nieuw te bouwen kerk was groot.

Mijn herinneringen aan hem waren de dagelijks gesprekken die we voerden over de voortgang van het proces. Als voorzitter was het mijn taak om de processen afdoende te bewaken en met hem af te stemmen. Vervolgens verantwoordden en bediscussieerden we onze zienswijze in de Stuurgroep.

Vele overleggen met partijen als het Bisdom, Rotterdam Noordrand, Stedenbouw Rotterdam en Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. waren nodig om tot een goede afstemming te komen. Daarnaast waren de vergaderingen met de besturen van de kerken en kerkgangers van groot belang om in het proces te kunnen blijven oplopen.
In al die gesprekken heeft Cor Spek zijn deskundigheid laten gelden. Zijn vasthoudendheid was groot om tot een goed product te komen. Niets werd door hem aan het toeval overgelaten.

Het is mede aan Cor Spek te danken dat het eerste ontwerp uit 2004 door de Stuurgroep is afgewezen. Ik herinner mij het moment nog goed in 2006 dat hij mij belde. “Jan ik wil een nieuw ontwerp gaan tekenen. Kom je?” “Ja, ik kom en dan neem ik Henk Lengkeek, secretaris van de Stuurgroep mee.” was mijn reactie. Op die bewuste vrijdagmiddag bij Cor thuis heeft in goede samenwerking onze huidige kerk zijn vorm gekregen. In 2009 is met goedkeuring van alle partijen het voorlopige ontwerp omgezet in een definitief ontwerp.

Op 11 september 2009 ging de officiële ‘laatste’ paal de grond in. Ons kerkgebouw ging procesmatig het levenslicht aanschouwen met de opening op zaterdag 5 maart 2011 en de eerste gezamenlijke oecumenische viering op zondag 6 maart 2011. Een kerkgebouw dat door vele bezoekers zeer wordt gewaardeerd door zijn multifunctionele karakter waar je in de sfeervolle Ontmoetingsruimte met elkaar kunt vertoeven.

Een herdenkingsplaat is samen met een korte samenvatting van de bouwgeschiedenis in een loden koker op 14 mei 2011 ingemetseld in de muur aan de voorzijde van Open Hof.

Mijn aandenken aan Cor Spek zijn herinneringen die gepaard gaan met groot respect voor wat hij voor Open Hof heeft betekend.

Jan Groenendijk,                                                                                                                                                                                                                        oud voorzitter van de bouwcommissie Open Hof