Sinds enkele jaren is in Open Hof naast het R.K. Koor ‘Open Hof’ nog een ander R.K. koor. Het gaat hier om het koor ‘In manus tuas’ (in Uw handen) dat een aparte taak heeft. In de rooms – katholieke kerk wordt iemand traditioneel vanuit de kerk begraven. Het is een plechtigheid waaraan veel zorg wordt besteed. De muziek, en met name het zingen, speelt daarbij een belangrijke rol. Hoewel in Open Hof tijdens de vieringen uitstekend wordt gezongen, is dat een gewoonte die niet overal ingang heeft gevonden. Ter ondersteuning van het zingen is daarom het koor ‘In manus tuas’ opgericht, bestaande uit vrijwilligers uit de parochie en uit leden van het RK Koor. Een aantal leden is protestants, zodat het koor een oecumenisch karakter heeft.

Voor de uitvaarten is een apart boekje ontworpen met passende liederen. Het enthousiasme komt tot uitdrukking in het aantal leden (30) en de wil om er iets moois van te maken. Zo hebben we de afgelopen zomer om de veertien dagen geoefend om nieuwe liederen die aan de lijst zijn toegevoegd onder de knie te krijgen. De geweldige inzet van de leden wordt zeer gewaardeerd, zoals we regelmatig te horen krijgen.


Het koor staat o.l.v. John Kropmans. De begeleiding is in handen van Barend van Wijngaarden.

Onze contactpersoon is Els Cornax, telefoon 4211436