Hij komt!!

Tijdens de officiële overdracht van  de kerk,
op 5 maart 2011,  is door de voorzitter van de Bouwcommissie, Jan Groenendijk,
bekend gemaakt dat de benodigde financiën voor de bouw van de
klokkentoren mèt luidklok bijeengebracht zijn.

Alle gulle gevers heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
Het wachten is nu op de offertes van diverse
klokkengieterijen en het maken van een planning
om het te realiseren.
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden.

                                         De bouwcommissie