Themamiddag – ‘Het begint met licht’ – 7 december 2023

Op 7 december wordt in Open Hof weer een thema-middag georganiseerd voor de ouderen van Open Hof en de buurt. Deze staat in het teken van Advent en als thema is gekozen: ‘Het begint met Licht’. De middag begint om 14:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur) en wordt begeleid door ds. Joan van Kempen.

Na een programma in de bovenzalen, is er een korte viering in de kerkzaal. Ter afsluiting is er voor ieder een glaasje Glühwein in de ontmoetingsruimte. Om 16:00 uur eindigt deze middag.

U bent van harte welkom. Namens het ouderenpastoraat, Bea Cox, en namens de ouderen contactgroep, Dori Heijmans.