Hervormingsdaglezing 2019

31 oktober Lutherse gemeente Rotterdam

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een –gratis –lezingenavond aan. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II). De avond vindt plaats vanaf 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Onderwerp:

Wat is de Nederlandse lutherse cultuur? Het onderwerp wordt belicht vanuit drie invalshoeken: Sola Fide en Sola Gratia en de latere Soli Deo Gloria.

Het programma:

19.30 Opening

19.35 Sola Fide –alleen geloof; leven en belijden

Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, toegespitst  op Rotterdam door Martin van Wijngaarden. Hij is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en kerkhistoricus, gespecialiseerd in Lutherse kerkgeschiedenis in combinatie met identiteitsvragen en kunst.

20.15 Pauze, koffie en thee met appeltaart

20.30 Soli Deo Gloria –alleen God de eer

Kerkmuziek door Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek. Andries Ponsteen studeerde onder andere musicologie en was directeur van het Erfgoedhuis Zuid Holland. Niels Jan van der Hoek is organist van de Lutherse Gemeente Rotterdam.

21.10 Sola Gratia –alleen genade; theologie op maat

Door Trinette Verhoeven, zij is luthers theoloog en publiceerde enige boeken voor jonge kinderen. Zij is momenteel werkzaam als classispredikant van de Classis Utrecht. Tevens boekpresentatie van “Vier x Sola”. Eén van de eerste exemplaren wordt aangebodenaan Henk van ‘t Pad, scriba van de Classis Zuid-Holland–zuid.

21.30 Dagsluiting, door Trinette Verhoeven

Informatie en aanmelding: Jeroen van Velzen, jjwvanvelzen@gmail.com; of: ml.van.wijngaarden@planet.nl / 010-2096066. De ingang is via het hek in de Heer Vrankestraat 51 bij de Hoyledestraat. De Andreaskerk is ook goed te bereiken met trams en trein. Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel.