Onlangs kwam de commissie “Hill 11.30” bij elkaar, om na te denken over de (on)mogelijkheden voor het starten van de 11.30 diensten op de 3e zondag van de maand in de Hillegondakerk (september-juni).

Nadat plussen en minnen op een rij gezet zijn, zijn we voorzichtig van mening dat we (binnen de huidige corona-regels) in staat zijn bij elkaar te komen.

1e dienst zondag 19 september a.s. 11.30 in de Hillegondakerk
(mits corona regelgeving dit toestaat)

Of we in september na afloop -binnen of buiten- met koffie/thee kunnen napraten is op dit moment nog niet bekend.

 

Er is sinds onze laatste dienst in februari 2020 veel gebeurd, in de wereld ver weg, dichterbij, bij u, bij ons. Komt u dit met ons vieren en gedenken in september?

 

Namens de commissie Half Twaalf diensten in de Hillegondakerk,

Margreet Vlastuin