Op Goede vrijdag heeft men in de St. Josef in Nieuwerkerk een bijzondere avond beleefd met de Donkere Metten en Lauden gezongen door Schola Cantorum Isala.
Aan het begin van de viering werden de 15 kaarsen aangestoken op de Kaarsegge.
14 gekleurde kaarsen en 1 witte kaars. Na elke psalm ging er 1 gekleurde kaars uit.
Daarna werden ook de lichten en andere kaarsen uitgedaan.

In het donker werd daarna dan nog het Exsultet gezongen ( Laat juichen heel het hemelkoor van engelen)
Tijdens dat gezang werdt de nog brandende witte kaars ( die Jesus voorstelt) weer naar binnen gebracht.

Na afloop van de lange zit was er koffie met een bruine boterham met kaas.

Dori Heijmans.