Vanaf 5 juli maken we een voorzichtige start met de LIVE erediensten om 9.30 uur in Open Hof. Ook de kinderdienst zal in principe weer starten. De oppasdienst zal het laten afhangen van het aantal aanmeldingen.
Het bijwonen van de erediensten in Open Hof heeft richtlijnen.
Hoe gaan wij u verwelkomen:
– U gaat u aanmelden*, telefonisch of per mail, vanaf maandag 29 juni tot en  met vrijdag 3 juli voor de dienst van 5 juli bij Egbert van Rossum, zie onderstaande contactgegevens.
– U kunt komen als u géén gezondheidsklachten hebt.
– Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door een gastheer of  gastvrouw, duidelijk herkenbaar voor u, die u verder begeleidt langs een volgens de richtlijnen aangeven route. Het is nodig, i.v.m. de veiligheid, u aan de aanwijzingen die u krijgt te houden.
– Daar wordt uw naam afgevinkt en wordt u naar de kerkzaal begeleid, waar de koster u naar een plaats brengt, waar een speciale indeling gemaakt is, zodat
ieder voldoende afstand van de ander houdt. Bij de indeling is rekening gehouden met kerkgangers uit 1 gezin of  huishouden: die kunnen dan bij elkaar zitten.
– Er wordt vooralsnog níet gezongen door de gemeenteleden in de kerkzaal.
– Er wordt níet gecollecteerd tijdens de dienst met collectezakken; bij het verlaten van de kerkzaal staan er collectemandjes. Verzocht wordt, uw bijdrage vooraf gereed te hebben, zodat er geen opstopping ontstaat bij de uitgang. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken naar het bekende rekeningnummer van de Wijkdiaconie.
– Afhankelijk van het aantal bezoekers en de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland zal bepaald worden, of er na afloop van de dienst koffie gedronken kan worden in de Ontmoetingsruimte. Op moment van schrijven wordt koffiedrinken nog dringend ontraden.
We vinden het fijn, u weer te zien in Open Hof. Maar natuurlijk blijven de uitzendingen via Kerk TV en kerktelefoon gewoon doorgaan, als u (nog) niet naar Open Hof kunt of wilt komen.

*De gegevens worden vastgelegd opdat, bij een onverhoopte uitbraak, de GGD kan nagaan wie er is geweest. Ook geldt een maximum voor het aantal bezoekers.
Aanmelden bij: Egbert van Rossum.
Telefoon: 010- 4 556 557    Email: egbertvanrossum@kpnmail.nl.