In september 2020 heeft de Wijkkerkenraad alle ingeschreven gemeenteleden verrast met de cd ‘Ik sla mijn ogen op’. Een stukje troost in coronatijd.
Opname en persen van 1000 cd’s werden toen mogelijk gemaakt door enkele gevers uit ons midden. De cd kreeg de nodige waardering, maar er staat relatief weinig muziek voor de Kersttijd op. De kwaliteit van ons orgel en onze vleugel komt heel goed tot zijn recht: dit smaakt naar meer. Willem Blonk wil graag nog zo’n cd volspelen, maar dan met specifiek muziek voor Advent en Kerst. Weer met het doel bekende melodieën voor het voetlicht te brengen, waarin beleving een mooie rol kan spelen. Met meer origineel voor piano geschreven muziek en naast o.a. Bach, Guilmant en toegankelijke Blonk-arrangementen ook wat lichte muziek.

Jubileum
Op 1 augustus zal het 40 jaar geleden zijn dat Willem Blonk in Open Hof als cantor-organist begon. T.g.v. dat jubileum wil de Kerkenraad de gemeente ‘trakteren’ op weer een mooie cd. Zij legt daarvoor het eerste bedrag op tafel: € 1000.
1000 cd’s kosten inclusief alle kosten € 5000. Leden van de gemeente wordt nu gevraagd met elkaar de begroting sluitend te maken. Dan kan de opname dit voorjaar plaatsvinden. De cd is dan na de zomer al voor iedereen beschikbaar. Een tastbaar muzikaal element bij het jubileum van onze meer dan bekwame kerkmusicus.
Een gift voor dit doel is voor 100% aftrekbaar voor de belasting.
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters staat vanaf nu open: NL95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse gemeente Noordrand, wijkgemeente Open Hof.
Vermeld bij uw gift: ‘Jubileum-cd’ en wacht niet te lang alstublieft. Dan kan de opnametechnicus snel worden vastgelegd en Willem aan het werk gezet !

Bij voorbaat dank, namens de Wijkkerkenraad Ommoord,
Alex Barendrecht, voorzitter
Aria van Ballegoie, scriba
Arjen de Vries, Lenie Mulder, kerkrentmeesters