Wie o wie?

Aan het einde van dit jaar 2024 komt er, helaas,  een einde aan de ambtstermijn van de heer D-J van der Kolk, voorzitter van de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Rotterdam- Noordrand.

Wij zijn dus op zoek naar iemand die hem als voorzitter op kan volgen, een verbindend iemand met oog voor het wel en wee van de afzonderlijke wijken.
Kent u zo iemand of denkt u dat dit iets is wat voor uzelf is weggelegd…….?

Neem dan svp contact met mij op!
Len Lafeber, scriba AK Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
Email: L.Lafeber@kpnmail.nl