Uitnodiging Gemeentevergadering Startzondag 10 september

Als kerkenraad willen we dit jaar graag aansluiten bij het jaarthema van de landelijke PKN: ‘Ga mee….’ Het jaarthema is gericht op diversiteit. Hoe kunnen christenen van diverse pluimage elkaar beter leren kennen?

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een Gemeentevergadering, aansluitend aan de dienst van Startzondag op 10 september. We willen met elkaar (boven) koffie drinken met iets lekkers erbij. Er zal uitleg gegeven worden over het jaarthema en met elkaar zullen we nadenken over de uitwerking daarvan. Wees welkom!

Meer informatie over het jaarthema kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag/

 

Aria van Ballegoie, scriba