Gemeentevergadering na de kerkdienst op 1 maart a.s.

Op zondag 1 maart a.s. zullen we na de kerkdienst een gemeentevergadering houden,
waarin de laatste informatie gedeeld zal worden met u rond de gang van zaken met
betrekking tot ‘de Kruisweg’. Zoals u weet zijn we rond dit thema al eerder samen-
gekomen, waarbij ook de kunstenares ds. Anne-Marie van der Wilt in ons midden was
die ons aan de hand van haar kunstwerken en de daarbij passende uitleg vanuit de Bijbel
en de traditie een helder beeld gaf van wat haar voor ogen stond.

Op dit moment is haar expositie te zien in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te Utrecht.

De kerkenraad (WKO) had vervolgens aan Eelco van der Brug en ondergetekende gevraagd
om hem te vertegenwoordigen in het voortgaande proces inzake deze materie en
‘linking pin’ te zijn tussen hem en de werkgroep (o.l.v.Barend van Wijngaarden) , die zich
hiermee bezig houdt.

Graag zullen Eelco en ik u op de gemeentevergadering informeren.

Ds. Wim in ‘t Hout, mede namens Eelco van der Brug