PKN Dienst:  Gedachtenis der Namen

In de zondagochtenddienst van 1 november, de zondag van Allerheiligen, gedenken we degenen uit ons midden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen door de dood.
Wij noemen hun namen en steken bij iedere naam een lichtje aan met het licht van de Paaskaars.

De families van de overledenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Helaas is er door de strenge veiligheidsmaatregelen maar een zeer beperkt aantal mensen in de kerkzaal toegestaan.
Dit jaar zullen de bovengenoemde familieleden voorrang krijgen om deze dienst bij te wonen: daar buiten zullen er, naar verwachting, nauwelijks nog plaatsen beschikbaar zijn.

We willen daarom iedereen uitnodigen deze dienst via KerkTV mee te vieren en ook thuis een lichtje aan te steken voor anderen die worden gemist in ons leven.

Zo gedenken wij met licht en warmte hen die ons zijn voorgegaan.

Aria van Ballegoie (scriba)