Op de laatste woensdag van het voorbije jaar presenteerde de Commissie Bijzondere Zaken de DVD-film, die het commissielid Kees van Duijvenbode tijdens de bouw van het kerkgebouw maakte.
Geassisteerd door zijn vrouw Marja zorgde hij voor een historisch document, want ook de overdracht van het gebouw, de eerste steenlegging, bouw van de klokkenstoel en de ingebruikname van de luidklok maken hier deel van uit.

Mevrouw Anja Vreeswijk, voorzitter van de commissie heette de aanwezigen welkom en deelde mede dat met deze film alle afgesproken werkzaamheden voltooid zijn en de commissie haar taak volgens de opdracht volbracht heeft.
Voorzitter Jan Groenendijk van de Bouwcommissie bedankte de commissieleden voor het verzette werk, hetgeen vergezeld ging van een stoffelijk blijk van waardering.

Na afloop van de plm. vijf kwartier durende film ontvingen Kees en Marja een daverend applaus en werden zij nog eens extra in het zonnetje gezet door Gerard den Oudendammer van de Bouwcommissie.

De aanwezigen toastten hierna in de gezellige ontmoetingsruimte van het gebouw, waarna commissielid Hans Jansen de reeds bestelde DVD’s uitreikte.

Nog niet besteld ? Bel dan even met Anja Vreeswijk 010 010-455 29 94 -,  klik en bekijk een trailer van de film.

Commissielid Geertien Pols zorgde voor de foto’s en de Coördinator PR, Arjan Huiskamp schreef de teksten