Catechumenen voorbereiding 2015/2016

In oktober 2015 ging een serie geloofsgesprekken van start. Zeven jonge mensen hadden zich hiervoor aangemeld. Vier mensen die graag het sacrament van de Doop wilden ontvangen en alle zeven ontvingen  het sacrament van het vormsel op zondag 17 april in de Joseph kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Mensen die elkaar onbekend waren, maar met elkaar gemeen hadden om op reis te gaan om de Blijde Boodschap van ons geloof te ontdekken of her te beleven. Het werd een echte ontmoeting rondom het Woord en de RK kerk. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde, een lied van Bram Vermeulen. De steen staat voor de keuze ,de beslissing om het geloof in je te ontwikkelen, na elke avond werd er een woord op de steen geschreven een woord dat hen die avond geraakt had, in de slotviering speelde de steen ook een rol.
Gedurende 15 bijeenkomsten kwamen tal van geloofsonderwerpen aan de orde. Wij hebben geprobeerd om de Bijbel te lezen als brieven aan ons gericht, een boeiende ervaring voor velen voor hen. De opbouw van vieringen en de sacramenten kwamen ook aan de orde. Bidden en meditatie waren ook een onderwerp van gesprek. Wij hebben over vergeven gesproken, wat is daar voor nodig, een proces waarin God en de mens belicht werd. een gesprek dat diepe indruk maakte op iedereen. Mooi was het om te ervaren dat de groep steeds meer een groep werd, waarin je, je veilig en vertrouwd met elkaar voelde, dit leidde tot diepgaande gesprekken. Deze open sfeer kwam het gesprek over de diverse onderwerpen ten goede. Wij hebben het klooster in Haasrecht bezocht. Broeder Tini vertelde met veel plezier over het klooster en het kloosterleven. Op de vraag van een van ons ,of hij nooit het verlangen had gehad om een gezin te hebben, ging hij open en eerlijk in. Tini had ooit de kans gekregen om aan dit verlangen toe te geven, maar voor de begeleiding van een collega en de begeleiding van God, heeft hij blijvend gekozen om zijn belofte te houden en zijn gelovige zoektocht via werk en Klooster voort te zetten. Deze geloofgetuigenis kwam bij een ieder intens binnen: een verrijking voor hun persoonlijk leven. Ook de Chrismaviering in de Kathedraal met de bisschop was een indrukwekkende ervaring voor velen van ons, pontificaal zodat dit heet.
Na een mooie en waardevolle voorbereiding werd deze serie bijeenkomsten afgesloten met een heel indrukwekkende viering, waarin ieder zijn motieven om als geloofsleerling met de gemeenschap deelde. Verrassend was de een van de begeleiders Jacques Demmenie de verkondiging deed. Het koor “Onomatopee” zorgde voor een toegevoegde waarde in deze viering. Aan het einde van de viering kreeg iedereen een aandenken aan deze feestelijk viering in de vorm van de parochiekaars en een sleutelhanger met een afbeelding van Christoffel met het Jezus kind op zijn schouders. 20 april werd de serie van 15 gesprekken met een maaltijd en een evaluatie afgesloten. Door iedereen werd de mooie sfeer de open verrassende gesprekken als indrukwekkend ervaren. Op de vraag of zij in de toekomst een taak ( je ) in de parochie op zich wilde nemen, werd positief door sommige beantwoord en daar waren we blij mee. Ook kwam de vraag of er nog een vervolg van deze avonden mogelijk was, we hebben afgesproken om een terugkombijeenkomst te organiseren, waarbij de groep het voortouw neemt. Een positief signaal om deze geloofsgesprekken op een of andere wijze voor te zetten.
De begeleiding van deze serie was in handen van Pastor Bekedam , Jacques Demmenie en Gerard den Oudendammer. Ook zij waren blij dat de groep hebben aangegeven dankbaar te zijn voor de kans om op indringende en open manier met ons geloof bezig te zijn geweest. Natuurlijk verwachten wij als begeleiders, dat de ingeslagen weg een vruchtbaar vervolg krijgt, wij hebben daar alle vertrouwen in dat ook God hun hierin zal leiden.
Een impressie van een van de groepsleden vindt u elders in Draagkracht en Open Hof Nieuws.

Gerard den Oudendammer, Jacques Demmenie en pastor Wilbert Bekedam.

Een foto impressie van de feestelijke viering in de St. Josephkerk op 17 april 2016