Kerk van mensen

Het is 2015. Een nieuw jaar. Alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst! Het is altijd even wennen, vind ik. In het begin schijf ik altijd nog een paar keer ‘2014’. Het duurt even voor het nieuwe vertrouwd is.
Een nieuw jaar
Dat geldt ook voor nieuwe dingen in de kerk. De wijkkerkerkenraad is bijna gewend aan een nieuwe manier van vergaderen: “In minder tijd meer doen!” De samenwerking tussen Ommoord en Zevenkamp zal er van moeten komen. We lijken best veel op elkaar. Maar hebben ieder toch een eigen sfeer. Ook aan nieuwe beleidsvoornemens zullen we nog moeten wennen. Uw kerkenraad komt daar nog zeker op terug bij u. Maar achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak van een aantal dingen. In het kort komt het er op neer dat we als wijkkerk meer met groepen in en rond de gemeente rekening gaan houden. Dat noemen we dan doelgroepen. Meer diversiteit, meer diepgang en meer naar buiten toe kerk zijn. We willen als kerk dicht bij iedereen staan, makkelijk bereikbaar zijn en aanbod doen op maat. U wordt binnenkort uitgenodigd om ook hierover mee te praten. Want per slot van rekening bent u zelf de wijkkerk, dus u moet maar zeggen welke kant het op moet.
Beroepingscommissie
Op 11 januari hebt u zich uitgesproken over het profiel en de aanpak rond de nieuwe predikant. Ik schrijf dit stukje voor de 11e, maar ga er van uit dat we er met elkaar uitgekomen zijn. Dat betekent dat de beroepingscommissie inmiddels een opdracht van de kerkernaad heeft gekregen. De commissie gaat snel en zorgvuldig aan het werk. Ze gaat proberen om de predikant te vinden die het beste bij het profiel past. Zo’n zoektocht kost zeker wat tijd. Als er een vacatureadvertentie geplaatst moet worden, heb je met deadlines, reactietermijnen en dergelijke te maken. Geselecteerde predikanten moeten worden gehoord. Misschien lukt het om voor de zomer een predikant aan u voor te stellen. U hebt als gemeente het laatste woord: in een gemeentevergadering stemt u over de voorgedragen predikant. Als hij of zij een paar maanden later dan echt komt, dan is ook dat vast weer even wennen. Over en weer.
40minners
Aan de deur bij 40minners merk ik dat het ook daar even wennen is. De kerk aan de deur!? “Wij komen eigenlijk haast nooit hier in de kerk” Het wordt vaak zo beleefd. Het duurt soms even voor het gesprek persoonlijk wordt. Toch leuk om te merken hoe vaak je dan welkom bent. Het blijft voor mij opvallend hoe vreemd de gemiddelde 40minner en de kerk voor elkaar zijn. Er zijn weinig negatieve gevoelens. De 40minner kent de kerk alleen vaak niet. En de kerk heeft weinig kennis van wat 40minners beweegt. Misschien wordt Open Hof nog eens een 40minners-minnaar en worden de 40minners kerkminnend. Volgens mij is daar goede kans op.
Zondag 25 januari
Op deze zondag gaat het over rijkdom. In Kolossenzen 1:24-2:5 lezen we over rijkdom, en over schatten van wijsheid en kennis. Is dat rijkdom? Misschien zegt u: doe mij maar liever wat euro’s extra!? We zullen zien wat het verband is tussen wijsheid en euro’s, tussen de hemelse God en het aardse slijk. Dat lijkt me op deze zondag aan het einde van de Actie Kerkbalans een passend thema.
Zondag 8 februari
Op deze zondag hebben we het over de goede koers voor een kerk: hoe weet je wat goed is? In Kolossenzen 2:20-3:4 gaat het over zelfbedachte godsdienst. Dat staat dan tegenover echt leven met God. Maar wat kun je daar van zeggen? Met geloof weet je toch nooit wat waar is? Iedereen kan wel beweren dat het alleen waar is wat hij of zij gelooft. We gaan na of dat waar is: kunnen godsdiensten alles beweren of kun je echt een goede koers onderscheiden van een foute koers, als kerk?
Groepen
In dit voorjaar ga ik beginnen met catechese en een paar groepen voor met name 40minners. Ik stuur ieder die het aangaat een persoonlijke uitnodiging. Maar iedereen weet nu dat ik hier mee bezig ben. Later meer hierover.

Graag tot ziens in het nieuwe jaar,
Ik hoop dat we snel gewend zijn aan het nieuwe en dat we er een mooi jaar van gaan maken!

Pieter van Winden

Pieter van Winden