Het conflict tussen Israël en de Palestijnen houdt ons intens bezig.

Velen hebben de behoefte aan een zichtbaar teken dat er hoop is.
Daarom wappert deze dagen de vredesvlag op onze kerk.

Het Oecumenisch Beraad