Mogelijk heeft u/heb je in het Weekbulletin gelezen dat er iedere week een tweetal vragen beantwoord kunnen worden over ‘wijkgemeente zijn in corona-tijd’. Voor wie de enquête liever in één keer in wil vullen is er nu de mogelijkheid dit digitaal via een Google-formulier te doen. Via deze link: https://forms.gle/Bv6s2Ecb8ubKh6jbA kun je de enquête invullen. Alvast bedankt voor je deelname!

ds. Wim in ’t Hout en ds. Fulco Timmers