Vanuit het RK smaldeel in Open Hof komt er nauwelijks kopij binnen voor de 4 pagina’s die Open Hof heeft in het parochieblad Draagkracht. Blijkbaar is er niemand in Open Hof die 6x per jaar redacteur wil zijn om deze pagina’s te vullen. Een gemiste kans? In ieder geval zonde van de centen! Heeft u nog ruimte voor een goed voornemen in 2024 dan stuur een berichtje redactie@christoffelparochie.nl