Zondag 3 juni ontvingen Dori en Martin Heijmans in de viering van 11.00 uur de reiszegen.
Zoals al eerder gemeld gaan zij te voet op weg naar Santiago de Compostela, waar zij in oktober hopen aan te komen.
Pastor Rita Schoolenberg , het R.K. Koor Open Hof en de aanwezigen zongen hen toe:
Ga, tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: Ga!

Na heel veel omhelzingen en het schudden van nog veel meer handen, werd het vertrekstempel door de
pastor in hun pelgrimspaspoort geplaatst. Even daarna verlieten de kersverse pelgrims onder klokgelui Open Hof en werden zij door een vriendin per auto naar hun startpunt gebracht.

LEVEN TOEVOEGEN AAN DAGEN.
Dat is hun leus en uit al de verhalen die men hoort, genieten mensen van hun laatste wens.
Daarom gaan Dori en Martin voor dit doel lopen en wel zo’n 2500 km.
Zij dragen deze stichting een warm hart toe !
Door hen te sponsoren steunt U Stichting Ambulance Wens.
Doe dat door geld over te maken op: rek.nr.48.09.63.436 t.n.v. D.M.M. Heijmans o.v.v. Stichting Ambulance Wens

Klik op onderstaande link en zie hoe de pelgrims hun “legitimatie” bewijs krijgen:
http://www.youtube.com/embed/8RvfXBO1u9k
Klik op deze link om het uitluiden te horen en te zien:http://www.youtube.com/embed/BLEIQGK3tCY
Klik op deze link om hen te volgen op hun weblog:http://martendori.reislogger.nl/

Filmpjes : Paula Emmen
Tekst: Arjan Huiskamp