Zondag 30 augustus werd Johan Cornelis, zoon van Thomas en Esther de Jonge en broertje van Peter, gedoopt. Wij wensen hen Gods zegen!