Donderdagmiddag-kerkdienst op 20 april a.s. om 14:00 uur

Op donderdag 20 april is er weer een middagkerkdienst.
Deze dienst is speciaal voor ouderen voor wie de dienst op zondagochtend aan de vroege kant is,
maar natuurlijk is iedereen welkom.

Voorganger is ds H.J. van Laren uit Den Haag. De dienst begint om 14:00 uur en na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom!

Bea Cox-Euser