Fijn dat we elkaar in Open Hof weer kunnen ontmoeten. Zo gaan we ook starten met de donderdagmiddag-diensten. De eerste zal plaatshebben op donderdag 28 oktober. De voorganger zal zijn ds. Guus Koelman. Het thema van de dienst is: ‘Horen en zien volgens Marcus 10!’
We hopen velen te mogen begroeten.

Vragen en suggesties zijn welkom met een groet, Eelco van der Brug – 06 2359 7174 of eb-oh@outlook.com