Op donderdag 21 maart wordt in Open Hof weer een thema-middag georganiseerd voor de ouderen van Open Hof en de buurt. Deze middag staat in het teken van de Veertigdagentijd. Het thema is: ‘Lente’. De middag begint om 14:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur) en biedt het inmiddels vertrouwde programma van zingen, verhalen vertellen, een beetje creativiteit, en een afsluiting in de kerkzaal. Na afloop drinken we iets in de ontmoetingsruimte.

De middag eindigt om 16:00 uur. U bent van harte welkom.

Namens het ouderenpastoraat, Bea Cox, en namens de ouderen contactgroep, Dori Heijmans.