Middagkerkdienst donderdag 12 april 2018, 14 uur Open Hof

We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst op donderdag 12 april. De dienst gaat over ‘De ongelovige Thomas’. Twijfel is menselijk, ook in het geloof, en daarom dit onderwerp. Bart  Starreveld gaat voor. We zingen, begeleid door Jan Groenendijk op het orgel, mooie en bekende liederen rond dit thema en we praten na tijdens de koffie/thee in de ontmoetingsruimte.
Namens de medewerkers van het ouderenpastoraat.