Op donderdag 9 maart bezocht de beroepingscommissie een ingelaste vergadering van de Kerkenraad. De beroepingscommissie had namelijk goed nieuws: er was een predikant gevonden die net zo enthousiast over Open Hof was als de beroepingscommissie over haar. Tijdens de vergadering vertelde de commissie meer over deze nieuwe predikant: haar naam is Joan van Kempen. Ambulant predikant uit Breda met veel ervaring, ook in Rotterdam. De Kerkenraad was unaniem na het lovende verslag van de commissie: met haar willen we verder.

Op zondag 2 april vond de gemeentevergadering plaats waar ook de gemeente mocht stemmen. 89 aanwezigen stemden voor het beroep, 3 tegen en 1 persoon onthield zich van stemming. De gemeente had hierna 5 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Niemand deed dit. Op zaterdag 8 april ging een delegatie van Open Hof langs bij Joan om haar de beroepingsbrief aan te bieden. Zij heeft deze tot onze vreugde meteen ondertekend. Er is inmiddels ook een huis gevonden voor Joan in Ommoord. Dat betekent dat we officieel kunnen zeggen: we hebben een nieuwe predikant! En daar zijn we heel blij om.

Op zondag 21 mei zal Joan officieel verbonden worden aan onze gemeente. Dit zal gebeuren in een speciale kerkdienst in de middag, waarna we met elkaar het glas heffen op onze toekomst. Komt u ook?

Alex Barendrecht
Voorzitter Kerkenraad