Logo_open_hof_ommoord_CMYK_DEFnieuwe logo OHnieuwe logo OHnieuwe logo OHnieuwe logo OH

Waarom?
Na het in gebruik nemen van de nieuwe Open Hof is door veel groepen gezocht naar een logo. Er is dus behoefte aan. Het is aan de andere kant goed om met één logo de samenhang en verbondenheid uit te drukken van het kerkelijk werk in Open Hof. In samenwerking met de graficus Rody Meyer is het bovenstaande resultaat tot stand gekomen.
Vooraf
De ontwerper is een tijd in Open Hof geweest om het gebouw op zich te laten inwerken. Aan de ene kant is het een sobere kerk, maar aan de andere kant is er ook veelkleurigheid, denk maar aan de ramen. Daaruit is een abstract ontwerp naar voren gekomen. Een belangrijk element is het massieve van de toegangsdeur die de verbinding maakt tussen buiten en binnen.
Betekenis
Hoewel iedereen natuurlijk een eigen uitleg kan verzinnen, noemen we wat punten waaraan gedacht kan worden:
* Het massievere deel van het ontwerp verwijst naar het gebouw.
*De gebruikte kleuren, die ook in de ramen voorkomen, zijn verwant aan de veelkleurigheid binnen Open Hof en de verbinding, de transparantie via de ramen, tussen kerk en samenleving.
* Het kruis loopt door het kerkgebouw, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen.
* De verticale strepen verwijzen naar de ramen.
* Het lettertype sluit aan bij de letters aan de buitenkant van de kerk.
*Omdat de naam Open Hof voor een kerk nogal eens voorkomt, is het woord Ommoord eraan toegevoegd.

Het is de bedoeling dat alle groepen, die onder de twee kerkbesturen vallen, hiervan gebruik gaan maken.

Het bestuur van het vicariaat Ommoord – Zevenkamp De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Open Hof-Ommoord

April 2015

Het website team zal binnenkort de home page aanpassen