Bij het ter perse gaan van het Open Hof Nieuws en het parochieblad Draagkracht waren de vieringen in de Open Hof van 15 en 22 september nog niet definitief vastgelegd.

Op de website van de Open Hof staan in het dienstenschema de vieringen in de Open Hof nu wel goed.

Voor de duidelijke wordt het ook nog een keer in dit bericht vermeld.

15 september 09.30 uur Prot. A. Matser
11.15 uur RK H. Flohr, Eucharistieviering
22 september 10.15 uur Oec. F.J. Timmers + T. Van Os, Vredesweek.
M.m.v. Open Hof Cantorij.