45 jaar RK Koor Open Hof gevierd op 1 oktober en 23 oktober

Dienstbaarheid en dankbaarheid was het thema van de eucharistieviering t.g.v. het 45-jarig bestaan RK Koor Open Hof op zaterdag 1 oktober.  Voorganger pastor Joost de Lange zei erg blij te zijn dat de voorbereidingscommissie van het koor dit thema had gekozen. “We maken dat wel eens anders  mee”, zei hij met een knipoog in zijn inleiding, doelend op dienstbaarheid van koren aan de gemeenschap.

Deze viering was het begin van de jubileumactiviteiten voor 45-jarig bestaan van het koor. In de viering werd, zoals altijd, een aantal liederen gezongen waarbij het samen zingen met de parochianen in de kerk centraal staat, waaronder het luid meegezongen slotlied “Ga met God”. Daarnaast zong het koor gezangen van de Mis van componist Gounod en het Ave Verum van Mozart maar ook het eigentijdse At this table van Johnsson. 

Koffie & mini-concert

Na de drukbezochte viering was er koffie met gebak voor alle aanwezigen en werd o.m. aan de hand van oude foto`s en videobeelden uitgebreid herinneringen opgehaald. De uitgenodigde (oud-koorleden zagen ook zichzelf terug tijdens koorweekenden in de jaren `70 of tijdens vieringen in de oude Open Hof. Paula, José en Els zorgden ervoor dat niemand iets tekort kwam.

Dirigente Thérèse Hansen en pianist/organist Jan van der Zee hadden samen met de muziekcommissie een mooi programma samengesteld van werken die het koor door de jaren heeft uitgevoerd; van liederen van Taizé tot werk van John Rutter, en van het Hallelujah van Händel tot de spiritual Down to the river to pray. Een aantal musici met hobo, fagot en klarinet begeleidde enkele werken. Van het concert zijn opnamen gemaakt die de koorleden nog eens kunnen terugkijken en luisteren.

Als slot van deze feestelijke zaterdag hebben de (oud-)koorleden en genodigden samen nog heerlijk geluncht.

Kooruitje: Zingen in Kethel

Ook het tweejaarlijkse kooruitje stond in het teken van het 45-jarig bestaan. De koorleden stapten zondag 23 oktober om 9.00 uur bij de Open Hof in een bus, om tot hun verassing 20 minuten later in Schiedam-Kethel alweer uit te stappen bij de Jacobuskerk. Na een gastvrije ontvangst met koffie heeft het koor gezongen in de viering, waar de pastoor van de parochie en oud-pastor van de Open Hof (en toen nog IPV) Charles Duynstee voorging. Hij stond aan het einde van de viering nog uitgebreid stil bij het koorjubileum en zei dat het een voorrecht was ooit met het koor te hebben mogen samenwerken. Bij de koffie na de viering hadden de gastvrouwen gezorgd voor een prachtig jubileumgebakje. Kerkgangers lieten de Rotterdammers vol trots kennismaken met oude verhalen over de Jacobuskerk. Deze werd gebouwd door Limburgers die ook een nog steeds bestaande fanfare oprichtten. Het huidige ontmoetingscentrum deed toen dienst als stal voor de paarden waarmee de boeren destijds naar de kerk kwamen.

Jenevermuseum

Een kort busritje langs de molens en over een noodbruggetje in het centrum van Schiedam bracht de koorleden bij het Jenevermuseum. Daar werden ze rond geleid door de stokerij, langs oude logo`s van merken, en ook voorwerpen uit en foto`s van de branderijen van Schiedam, de historische stad, die vanwege de vervuilende uitstoot Zwart Nazareth werd genoemd. Daar zagen zij ook prenten en informatie van het merk Kethel 1 van de sponsor van dit bezoek: de Nolet Distilleerderij. Zij maakten dit bezoek financieel mogelijk en hadden voor alle koorleden nog een leuk presentje klaar staan.

Weer “thuis” in de Open Hof wachtte nog een heerlijke maaltijd en een gezellige avond met diverse optredens. De drankjes en de heerlijke hapjes werden verzorgd door Paula en Maurela.

Oh ja, en dan nog een klein geheimpje dat de zeer tevreden jubileumcommissie nu wel kan delen. Het koor bestaat al langer dan 45 jaar. Corona heeft ook hier voor uitstel gezorgd.

Rob Freijssen

Impressie