DIENST IN VIEREN 20 november 2022, 11.15 uur.

Zondag 20 november is er om 11.15 uur weer een Dienst in Vieren.
Het thema van de dienst is “LICHT” De voorganger is ds. Guus Koelman.

Zoals altijd beginnen we met elkaar in de Kerkzaal.
Na  zingen, gebed en Bijbellezingen gaan we, ieder op haar/zijn eigen manier, met het thema aan de slag.

Er zijn vijf activiteiten.
– In de Kerkzaal, de Bijbelteksten nader bekeken o.l.v. ds. Guus Koelman.
– In de Vredeszaal De zaklantaarn van Paula en Ed  o.l.v. Paula Emmen en Ed Weevers.
– In het Stiltecentrum, een Taizé half uurtje o.l.v. Amalia Barendrecht.
– In de Regenboogzaal, een muziekactiviteit o.l.v. Willem Blonk.
– In de Oasezaal, een keuze  uit met klei, verf of kaarsen bezig zijn o.l.v. Anneke Barendrecht.

Als we allemaal weer in de Kerkzaal terugkomen zullen we de maaltijd van de Heer vieren.

Wij zijn heel erg blij dat aan deze viering Linde, Lara en Fleur, o.l.v. Willem Blonk, hun medewerking verlenen.

 U /JIJ KOMT TOCH OOK?

Hartelijke groet namens de werkgroep, Anneke Barendrecht.