Zondag 19 maart is er om 11.15 uur weer een Dienst in Vieren. Het thema van de dienst is “ZORG VOOR GODS SCHEPPING ” De voorganger is Bea Cox. Zoals altijd beginnen we met elkaar in de Kerkzaal. Na zingen, gebed en Bijbellezingen gaan we, ieder op haar/zijn eigen manier, met het thema aan de slag. Er zijn vijf activiteiten. In de Kerkzaal, de bijbelteksten nader bekeken o.l.v. Bea Cox. In de Vredeszaal Duurzaamheidsquiz o.l.v. Paula Emmen en Els Cornax. In het Stiltecentrum, een Taizé half uurtje o.l.v. Amalia Barendrecht. In de Regenboogzaal, Indianenliederen één- tot driestemmig o.l.v. Willem Blonk. In de Oasezaal, een keuze uit met verf of geurzakjes aan de gang o.l.v. Anneke Barendrecht. Als we allemaal weer in de Kerkzaal terugkomen zullen we de maaltijd van de Heer vieren.  Wij zijn heel erg blij dat aan deze viering de KINDERCANTORIJ, o.l.v. Willem Blonk, hun muzikale medewerking zal verlenen.

U /JIJ KOMT TOCH OOK?

Hartelijke groet namens de werkgroep,
Anneke Barendrecht