18 november  2018 om 10.15 uur

Zondag 18 november om 10.15 uur is er weer een Dienst in Vieren.
Het thema is: “Zeg het eens anders”.
Pastor W. Bekedam zal voorgaan en met hem en een aantal jongeren hebben we deze viering voorbereid. Zoals altijd beginnen wij in de kerkzaal met een verrassend welkom. Na de schriftlezingen gaan we uiteen om het thema op verschillende manieren te beleven.

De activiteiten zijn:
De Bijbelteksten nader verklaard o.l.v. pastor W Bekedam
Een Taizé viering o.l.v. Amalia Ephrat-Barendrecht
Emoticon ontwerpen o.l.v. Marjolein van Zuilen
Muziekactiviteit o.l.v. Willem Blonk
Beeld het uit o.l.v. Matthijs van Zuilen
Als we weer in de kerkzaal terug zijn vieren we de maaltijd van de Heer. Natuurlijk zingen we ook mooie liederen. Heel speciaal is deze keer dat er 2 jongeren van de Kindercantorij een muzikale bijdrage zullen leveren.

De collecte in deze viering is bestemd voor Swedoro (Stichting Welzijn Doven Rotterdam). Deze stichting is in 1986 opgericht. In 1989 is het clubgebouw (DOC)  feestelijk geopend, zodat alle doven organisaties onder één dak konden komen. Swedoro werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij organiseert cursussen, themabijeenkomsten, computercursussen, taallessen voor doven buitenlanders, reanimatiecursus, cursus Engels etc. Maar ook organiseren zij leuke uitjes zoals: Kerstmarkt, Kerstgala (vrij toegang), Dansavond, Theater met doven en blinde mensen, Voorleesuurtjes voor kinderen in gebarentaal bij de centrale bibliotheek en noem maar op.

U/jij komt toch ook?
Tot ziens op zondag 18 november om 10.15 uur in Open Hof

Namens de werkgroep van harte aanbevolen en de hartelijke groeten.
Anneke Barendrecht en Paula Emmen