.
Het thema van de dienst in vieren van 10 april j.l. was: Tijd.
Er was een mooie lezing uit Prediker en uit het evangelie van Lucas, met mooie gebeden en zang.
Er kon gekozen worden uit:
.
De Bijbelteksten nader verklaard
Poëzie
Taizé viering
Tijd om te horen?
Schilderen en knutselen
Fiets ‘m d’r in,
een nieuw onderdeel gebaseerd op het t.v. programma “het beste brein”. Heel leuk en pittig.
.
Daarna was de voorbede, het tafelgebed, en het mooie moment van de kring, wat altijd bij mij een vorm van verbondenheid oproept. Na een laatste lied en een prachtige zegenwens was er koffie en ontmoeting.
De volgende dienst is op 20 november a.s.
Zet dat maar vast in de agenda, want het is elke keer weer een belevenis.
Hulde aan allen die zich hebben ingezet voor deze “andere manier van kerkgang”.
Mieke Nuijten