.
Zondag 13 maart was een bijzondere dienst. Een drietal jonge mensen werden bevestigd als ouderling en diaken. Personen traden terug en anderen werden herbevestigd.
Een prachtige indrukwekkende viering met een overweging van Fulco Timmers,die veel indruk maakte, mooie liederen en een zegen, waarbij je als gezegend mens de kerkzaal verliet.
Hierbij foto’s van deze feestelijke dienst.
Mieke Nuijten