VLUCHTELINGENZONDAG 2024 – DAG VAN DE VLUCHTELING
20 juni is voor de Verenigde Naties al jaren de Internationale Dag van de Vluchteling
Dit jaar besteed de Christoffelparochie op zondag 23 juni in haar vieringen aandacht
aan de vluchtelingen in eigen omgeving.
“Storm, vrees niet, Ik ben met jullie” is het thema van de viering, afkomstig uit het
evangelie van deze zondag. Daarin denken een aantal leerlingen tijdens een storm
op het water een spook te zien lopen. Zij werden doodsbang.
Vluchtelingen ervaren “storm” in hun thuisland en ook onderweg op hun vlucht, door
de woestijn of op zee, genoeg om doodsbang te zijn.
Ook wij ervaren “storm”: We maken ons zorgen over de toekomst, van onszelf en van
de samenleving. Hoe komen mijn kinderen aan onderdak? Krijg ik voldoende zorg als
ik oud ben? En kunnen we met al deze problemen nog wel vluchtelingen blijven
opvangen?
Laten we ons leiden door onze zorgen, bang voor wat er komt. Of geloven we in een
goede afloop? Wat probeert Jezus in dit Bijbelverhaal aan zijn leerlingen – en aan
ons – duidelijk te maken?
Tijdens de viering wordt er een extra collecte gehouden. De opbrengst is voor
Stichting Vluchteling, die vluchtelingen in hun eigen regio opvangt en ondersteunt.